Płace i ZUS

Płace i ZUS

Prowadzenie działalności gospodarczej, często wiąże się z zatrudnianiem pracowników lub osób na umowy cywilnoprawne. Niezależnie od formy prawnej i rodzaju księgowości – pełna księgowość czy PKPiR, przepisy Kodeksu pracy narzucają na pracodawcę szereg obowiązków związanych z prowadzeniem szczegółowej dokumentacji pracowniczej. Do tego dochodzą prawo podatkowe oraz ubezpieczeniowe. Z uwagi na wagę tych dokumentów, które przechowywane są przez 50 lat, kontrola ich poprawności może być przeprowadzana przez wiele organów.

Mając to wszystko na uwadze, nasze biuro oferuje usługi prowadzenia kompletnej dokumentacji płacowo-kadrowej, a w szczególności:

  • naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie listy płac dla pracowników,
  • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń dla każdego pracownika,
  • sporządzanie oraz przekazywanie rozliczeń i deklaracji organom krajowej administracji skarbowej oraz Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych,
  • wystawianie zaświadczeń o zarobkach dla pracowników,
  • sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników.