PKPiR

Podatkowa książka przychodów i rozchodów

Jedną z najczęstszych form prowadzenia księgowości przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą jest podatkowa książka przychodów i rozchodów, nazywana w skrócie PKPiR. Nasze biuro rachunkowe oferuje klientom pełne przejęcie od nich tego obowiązku, by mogli poświęcić swój cenny czas na prowadzenie głównej działalności. Bogate doświadczenie pozwala nam spełnić wszelkie oczekiwania klientów w tym zakresie, dlatego też dla ich wygody przygotowany został terminarz wpłat podatków i składek.

W szczególności, w ramach prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów, zobowiązujemy się do:

  • ewidencjonowania dokumentów w PKPiR,
  • prowadzenia ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku VAT,
  • prowadzenia ewidencji środków trwałych,
  • obliczania miesięcznych zaliczek z tytułu VAT oraz zaliczek na podatek dochodowy,
  • sporządzania deklaracji podatkowych i dostarczania ich do odpowiednich urzędów,
  • sporządzania sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego,
  • sporządzania rozliczeń rocznych.