Księgi handlowe

Księgi handlowe

Oferujemy wszystkim firmom, zobowiązanym do prowadzenia pełnej księgowości (bez względu na ich formę prawną), kompleksową obsługę w tym zakresie. Przyjmujemy zlecenia zarówno od nowych podmiotów, dla których tworzymy zakładowy plan kont, jak i już istniejących przedsiębiorstw, gdzie kontynuujemy prowadzenie księgowości według wcześniejszych założeń. Jako doświadczony doradca podatkowy zapewniamy pełną poufność powierzonych nam danych oraz wszelkich informacji uzyskanych w toku prowadzonych czynności. Podejmujemy się również reprezentowania klienta przed odpowiednimi organami w zakresie powierzonych nam obowiązków.

W ramach prowadzenia ksiąg handlowych wykonujemy wszelkie czynności związane z:

  • ewidencjonowaniem dokumentów w księgach handlowych,
  • prowadzeniem ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku VAT,
  • prowadzeniem ewidencji środków trwałych,
  • obliczaniem miesięcznych zaliczek z tytułu VAT oraz podatku dochodowego,
  • sporządzaniem deklaracji podatkowych i dostarczanie ich do odpowiednich urzędów,
  • sporządzaniem sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego,
  • sporządzaniem rozliczeń rocznych,
  • sporządzaniem bilansów rocznych.